Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring verklaren wij dat we de bescherming van jouw persoonsgegevens ernstig nemen, hoe we deze beschermen, en dat we passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking of wijziging tegen te gaan.

 

Wij beschermen je privacy.

 

Lees regelmatig onze privacyverklaring opnieuw door, want ze wordt bijgewerkt en aangepast als dat nodig is.

 

Heb je vragen ? Neem dan contact op met Annelies Baes op volgend email adres : info@anneliesbaes.eu.

 

Wie zijn wij ?

Annelies Baes (Crochet Designs)

Overhout 10

2170 Merksem

BE 0828.397.321

Email : info@anneliesbaes.eu

Tel : 0497/17 37 17

 

Persoonsgegevens die wij verwerken :

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij ?

Naam (voornaam en achternaam)

(Geslacht)

(Geboortedatum)

Adresgegevens

(Telefoonnummer)

Email adres

IP-adres

(Bankrekeningnummer)

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag

Internetbrowser en type apparaat

Eventuele overige gegevens die je zelf actief verstrekt door een profiel aan te maken op onze website, door ons te mailen, te bellen, …..

 

Bijzondere, gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Minderjarige websitebezoekers : Het doelpubliek van onze website zijn volwassenen, en geen minderjarige bezoekers. Wij hebben dus niet de intentie om gegevens van minderjarigen te verzamelen (tenzij met toestemming van hun ouders of voogd), maar omdat wij de leeftijd van een bezoeker niet kunnen controleren, raden wij ouders aan om toezicht te houden op het surfgedrag van hun kinderen. Persoonsgegevens kunnen altijd verwijderd worden, dus als u vermoedt dat wij zonder toestemming gegevens van een minderjarige hebben verwerkt of verzameld, kan u ons mailen op : info@anneliesbaes.eu.

 

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens :

Wij verwerken persoonsgegevens voor volgende doelen :

– het afhandelen van betaling van kooppatronen

– om onze dienstverlening vlot te kunnen uitvoeren als wij je willen contacteren (via mail, telefoon, ….)

– informeren over eventuele wijzigingen van onze producten en diensten

– mogelijkheid bieden om een account aan te maken op onze website

– mogelijkheid bieden om je in te schrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief

– om goederen en diensten bij je af te leveren

– voor wettelijke doeleinden (vb. onze belastingaangifte).

 

Cookies :

Wij analyseren adh. jouw persoonsgegevens je surfgedrag op onze website.

Met als doel om onze website te verbeteren en om ons aanbod van producten en diensten beter af te kunnen stemmen op ons doelpubliek en hun voorkeuren.

Wij volgen jouw surfgedrag over verschillende websites heen, ook om onze producten en diensten het best kunnen afstemmen op jouw voorkeuren en behoeftes.

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein (tekst)bestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, laptop, tablet, of smartphone.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit, om ervoor te zorgen dat de website vlot en naar behoren werkt en dat oa. jouw voorkeursinstellingen behouden blijven.

De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

Verder plaatsen we ook cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op (eventueel) op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en hebben we je ook toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kan je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Verder kan je ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Bijvoorbeeld door adverteerders en sociale media-bedrijven.

De bewaartermijn van cookies is 2 jaar.

 

Geautomatiseerde besluitvorming :

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Dit betreft besluiten die genomen worden door computersystemen of computerprogramma’s, zonder dat daar een echte mens tussen zit.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens ?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strict noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn.

Onze bewaartermijn bedraagt max. 5 jaar.

Deze bewaartermijn gaat in op het moment dat je een bestelling plaatst, een account aanmaakt, je inschrijft voor de nieuwsbrief, ….

Let op : telkens je een nieuwe bestelling plaatst, gaat opnieuw de bewaartermijn van max. 5 jaar in.

 

Persoonsgegevens delen met derden :

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, zodat wij ook hier eenzelfde graad van bescherming en veiligheid en vetrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens garanderen.

 

Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met volgende organisaties en instanties :

– WordPress / Woocommerce : dit om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. De gegevens die je invult bij het plaatsen van een bestelling of het versturen van een bericht of het inschrijven op onze nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van onze verwerker WordPress. Zij zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en ze nemen adequate maatregelen om deze gegevens te beschermen tegen verlies of gelijk welke vorm van onrechtmatige verwerking. Er wordt standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

– Bank : onze betalingspartner

– Mollie : zij handelen de betalingen af op onze website

– Paypal : zij handelen ook een deel van de betalingen af op onze website

– Belastingdienst : dit is een wettelijke verplichting

– Google Analytics : vanwege de inzage in onze website statistieken en ook vanwege het inzetten van gerichte advertentie-campagnes.

– Instagram : als je gebruik maakt van Instagram om berichten te versturen, dan gelden de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van Instagram.

– Facebook : als je gebruik maakt van Facebook om berichten te versturen, dan gelden ook hier de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van Facebook.

 

– Affiliate links : onze website maakt regelmatig gebruik van affiliate links. Via deze links surf je naar andere websites en verlaat je onze website. Wij hebben geen controle over deze andere websites, en kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bescherming en de verwerking van jouw persoonsgegens door deze websites. Lees dus zeker ook de privacyverklaring van deze websites.

 

Persoonsgegevens inzien / aanpassen / verwijderen :

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je hebt dus de mogelijkheid om bij ons een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde instantie te sturen.

Dit kan je doen door een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming, of bezwaar op verwerking van je persoonsgegevens te mailen naar : info@anneliesbaes.eu.

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou persoonlijk is ingediend, vragen we je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. (Belangrijk : om je privacy te garanderen maak je volgende gegevens zwart : pasfoto, MRZ, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer).

Wij zullen op dit verzoek zo snel mogelijk reageren. (met een max. termijn van 4 weken ).

Je hebt ook altijd recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

 

[rcb-consent type=”change” tag=”a” text=”Privacy instellingen aanpassen”]

[rcb-consent type=”history” tag=”a” text=”Historiek privacy instellingen”]

[rcb-consent type=”revoke” tag=”a” text=”Toestemming herroepen” successmessage=”U heeft succesvol uw toestemming ingetrokken, De pagina zal nu worden herladen. “]